OTVORENÉ SRDCE, o.z.

AKTUALITY

Ďakujeme za darované 2% (3%) dane!

Vám našim klientom a podporovateľom služieb poradenstva a psychoterapie pre závislé rodiny, ktorí ste sa rozhodli venovať svoje 2% (3%) zaplatenej dane nášmu OZ Otvorené srdce  ďakujeme!

Viac v sekcii ...Aktuality

Jarná časť Víkendovej terénnej terapie (máj 2016) prehla naplnená novými podnetmi!

Viac v sekcii ...Aktuality

 

 

 


 

 

SLUŽBY

» PSYCHOTERAPIA

Individuálna, rodinná a skupinová psychoterapia.

Psychoterapia

priestory centra - skupinová terapia

O PROJEKTE

CIELE PROJEKTU

Cieľom projektu je predchádzať a redukovať vážne sociálne a osobné problémy spôsobené závislosťou os- labením vplyvu rizikových faktorov (nedostatok ľahkodostupnej, bezplat- nej, anonymnej pomoci)a posilnením vplyvu ochranných faktorov...

čitať viac...

O NÁS

Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce poskytuje poradenské, psycho- terapeutické a sociálne služby dos- pelým klientom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii a najmä tým, do životov ktorých vstúpila priamo, či nepriamo droga.

čítať viac...

PRACOVNÝ TÍM

Liečebný pedagóg, psychoterapeut, 2 sociálni pracovníci, poradcovia . 

čítať viac...

 

© OTVORENÉ SRDCE, o.z., vytvoril: Marek Boháček, grafika: Zuzana Boháčková