OTVORENÉ SRDCE, o.z.

AKTUALITY

Aj tento rok nám môžete venovať Vaše 2% (3%) dane!

Aj v tomto roku sa naše OZ Otvorené srdce uchádza o Vaše 2% (3%) zaplatenej dane, ktoré môžete venovať na podporu činnosti Ambulantného krízového centra Otvorené srdce a stať sa takto podporovateľom služieb poradenstva a psychoterapie pre závislé rodiny.  Ďakujeme!

Viac v sekcii ...Aktuality

PRIPRAVUJEME...

Opätovne po emocionálne intenzívnych zážitkových víkendoch pripravujeme aj tento rok Víkendovú terénnu terapiu závislých rodín, ktorej jarná časť sa uskutoční 12.-14.05.2017 v penzióne Na lúke v Modre Harmónii.


 

 

 


 

 

SLUŽBY

» PSYCHOTERAPIA

Individuálna, rodinná a skupinová psychoterapia.

Psychoterapia

priestory centra - skupinová terapia

O PROJEKTE

CIELE PROJEKTU

Cieľom projektu je predchádzať a redukovať vážne sociálne a osobné problémy spôsobené závislosťou os- labením vplyvu rizikových faktorov (nedostatok ľahkodostupnej, bezplat- nej, anonymnej pomoci)a posilnením vplyvu ochranných faktorov...

čitať viac...

O NÁS

Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce poskytuje poradenské, psycho- terapeutické a sociálne služby dos- pelým klientom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii a najmä tým, do životov ktorých vstúpila priamo, či nepriamo droga.

čítať viac...

PRACOVNÝ TÍM

Liečebný pedagóg, psychoterapeut, 2 sociálni pracovníci, poradcovia . 

čítať viac...

 

© OTVORENÉ SRDCE, o.z., vytvoril: Marek Boháček, grafika: Zuzana Boháčková